วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน...เรือนจำกลางราชบุรี...ประกอบด้วย
1นาย................................ตำแหน่ง..............
2นาย...............................ตำแหน่ง..............
3นาย...............................ตำแหน่ง.............

ไม่มีความคิดเห็น: