วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง
หน่วยงาน.................................................ตั้งอยู่ที่...................................หมู่....................ตำบล........................อำเถอ...........................จังหวัด......................................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2ปรัชญา

1ปรัชญา
2วิสัยทัศน์

3อำนาจหน้าที่

1

4จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน...เรือนจำกลางราชบุรี...ประกอบด้วย
1นาย................................ตำแหน่ง..............
2นาย...............................ตำแหน่ง..............
3นาย...............................ตำแหน่ง.............

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันนี้ 13 ตุลาคม 2551ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เยี่ยมมากเช่นการสร้างบล็อกซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นที่ใหนมาก่อนจึงได้มาอบรมเพื่อหาความรู้ใหม่ๆที่มากมายนักที่เราไม่รู้และได้ลองทำเว็บของตัวเองได้อย่างไม่ยากและนำไปใช้ในอนาคต